До 19 март 2021 Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » До 19 март 2021 Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Правителството на Република Корея предоставя 8 (осем) стипендии за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор“ (включваща езиков курс).

Всички детайли, срокове и нужна информация може да бъде намерена на следните два интернет адреса:

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30 ч. (българско време) на 19-ти март 2021 г.

Ако документите са пратени по пощата, трябва да бъдат получени в рамките на определения срок на следния адрес:
Посолство на Република Корея
София 1407, ул. „Сребърна“ 2В, МобиАрт Билдинг, ет. 4

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“