762 Социална работа и консултиране

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 762 Социална работа и консултиране

 

Специалности от професия код 762040 „Социален асистент“:

7620401 Подпомагане на деца (публ. 18.01.2021 г.)

7620402 Подпомагане на възрастни (публ. 18.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“