Учебни програми за V, VI и VII клас

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » Учебни програми за V, VI и VII клас

V клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

VI клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г.,започват да се прилагат от учебната 2022/2023  година за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

VII клас

Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3582/ 22.12.2020 г., започват да се прилагат от учебната 2023/2024  година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“