Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста

Начало » Общо образование » Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста

 

Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста (публ. 27.01.2021 г.)

Препръките са изготвени от експерти от Международния алианс за възпоменание на Холокоста

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“