840 Транспортни услуги

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 840 Транспортни услуги

8400102 Корабоводене - речно от професия код 840010 „Корабоводител“ (публ. 09.11.2021 г.)

8401001 Логистика на товари и услуги от професия код 840100 „Куриер“ (публ. 27.01.2021 г.)

8400302 Ръководител движение от професия код 840030 „Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура“ (публ. 03.11.2021 г.)

8400601 Експлоатация на пристанищата и флота от професия код 840060 „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“ (публ. 03.11.2021 г.)

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт от професия код 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ (публ. 18.11.2021 г.)

8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика от професия код 840110 „Спедитор-логистик“ (публ. 16.11.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“