544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

 

5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми от професия код 544020 „Оператор в минната промишленост“ (публ. 16.02.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“