Национални програми 2021

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021

 

Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 16), одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.)

Национални програми за развитие на образованието (от № 17 до № 22), одобрени с   Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г., одобрена с Решение № 453 от 17 юни 2021 г. на Министерския съвет (публ. 17.06.2021 г.)

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 2021 г. одобрена с Решение № 582 от 06 август 2021 г. на Министерския съвет (публ. 11.08.2021 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“