2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

 

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания” (публ. 22.03.2021 г.)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Любка Алипиева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 462; е-mail: [email protected];
Елена Търничкова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 793; е-mail: [email protected]


Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ (публ. 22.03.2021 г.)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Класиране на проекти, с които училищата кандидатстват за финансиране по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” (публ. 10.09.2021 г.)

Лица за контакт:
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 433, e-mail: [email protected];
Гергана Иванова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 489, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“