4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

 

4. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ съгласно приложение № 4

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“


Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Формуляр за кандидатстване


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”

Формуляр за кандидатстване


Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Формуляр за кандидатстване


Лица за контакти:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 499, [email protected]
Любка Стоименова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 584, [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“