5. НП „Успяваме заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 5. НП „Успяваме заедно“

 

5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Успяваме заедно“


Модул 1: Хубаво е в детската градина (публ. 21.04.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 21.04.21021 г.)

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2021/2022 година - класирани и некласирани (публ. 19.07.2021 г.)

Протокол за недопуснати от РУО детски градини по Национална програма "Успяваме заедно" за учебната 2021/2022 година (публ. 19.07.2021 г.)

В срок до 5 работни дни след публикуване на резултатите детските градини могат да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2021/2022 година (публ. 06.08.2021 г.)


Модул 2: Иновативна детска градина (публ. 21.04.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 21.04.2021 г.)

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 2 „Иновативна детска градина“ за учебната 2021/2022 година - класирани и некласирани (публ. 19.07.2021 г.)

Протокол за недопуснати от РУО детски градини по Национална програма "Успяваме заедно" за учебната 2021/2022 година (публ. 19.07.2021 г.)

В срок до 5 работни дни след публикуване на резултатите детските градини могат да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 2 „Иновативна детска градина“ за учебната 2021/2022 година (публ. 06.08.2021 г.)


Протокол за недопуснати от РУО детски градини по Национална програма "Успяваме заедно" за учебната 2021/2022 година
(публ. 06.08.2021 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лицe за контакт:
Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 443; е-mail: [email protected] 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“