5. НП „Успяваме заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 5. НП „Успяваме заедно“

 

5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Успяваме заедно“


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лицe за контакт:
Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 443; е-mail: [email protected] 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“