6. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 6. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 

6. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ съгласно приложение № 6

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“


Ръководител: Борис Герасимов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Стела Колева – експерт, координатор на информационни технологии, дирекция "Информационни и комуникационни технологии", тел.: 02 9217 459, e-mail: [email protected];
Лилия Дамянова – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тел.: 02 9217 717, e-mail: [email protected];
Антон Петров – системен администратор IV степен, дирекция "Информационни и комуникационни технологии", тел.: 02 9217 458, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“