9. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 9. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

9. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 9

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


Ръководител: Дима Коцева - началник на отдел в дирекция “Финанси”, тел.: 02 9217484, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
За държавните училища, РЦПППО, ЦПЛР: Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция “Финанси”, тел.: 02 9217 404, e-mail: [email protected] 
За общинските училища, детски градини и ЦПЛР: Антон Коев – главен експерт в дирекция “Финанси”, тел.: 02 9217 605, e-mail: [email protected] 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“