13. НП „Разработване на учебни помагала за обучение...

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 13. НП „Разработване на учебни помагала за обучение...

 

13. Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ съгласно приложение № 13

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“


Модул А „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език“ (публ. 16.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 02 април 2021 г. вкл.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected] 

Лица за контак:
Станка Шейнова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 69, e-mail: [email protected] 
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected] 
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected] 


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти”  (публ. 23.03.2021 г.)

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected] 

Лица за контак:
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 67, e-mail: [email protected];
Сехер Адилова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 71, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“