13. НП „Разработване на учебни помагала за обучение...

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 13. НП „Разработване на учебни помагала за обучение...

 

13. Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ съгласно приложение № 13

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“


Модул А „Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език“ (публ. 16.03.2021 г.)

Списък на училищата, представляващи авторски екипи,  които ще изготвят учебни помагала по модула (публ. 31.05.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 02 април 2021 г. вкл.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected] 

Лица за контак:
Станка Шейнова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 69, e-mail: [email protected] 
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected] 
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected] 


Модул „Оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти”  (публ. 23.03.2021 г.)

Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected] 

Лица за контак:
Павлина Тодорова – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 67, e-mail: [email protected];
Сехер Адилова – държавен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация”, тел.: 02 817 47 71, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“