15. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 15. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

 

15. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ съгласно приложение № 15

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“


Списък на класираните за финансиране училища по национална програма"Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот", 2021 г. (публ. 30.06.2021 г.)


Формуляр за кандидатстване на училище (публ. 16.03.2021 г.)

Срок за подаване на документи за кандидатстване по националната програма: 21 април 2021 г. вкл.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Георги Динев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 64, e-mail: [email protected] 
Радостина Рачева – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 66, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“