16. НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация ...“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 16. НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация ...“

 

16. Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ съгласно приложение № 16

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“


Документи: (публ. 31.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване;
Декларация;
Контролен лист;
Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2021 г.


Ръководител: Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 0877 649 391, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 170, e-mail: [email protected]
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 0879 814 169, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“