Удовлетвореност на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката (създадена 22.03.2021 г.)публ.

Начало » Административно обслужване » Удовлетвореност на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката (създадена 22.03.2021 г.)публ.

С лице към хората

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2020 г. (публ. 22.03.2021 г.) 

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2020 г. (публ. 19.02.2021 г.)

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2019 г. (публ. 14.02.2020 г.)

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2018 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през второто полугодие на 2017 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през първото полугодие на 2017 г.

Удовлетвореност на потребителите на административни услуги в Министерството на образованието и науката през 2016 г.

Удовлетвореност на гражданите от административното обслужване в Министерството на образованието и науката през 2014 г.

Резултати от анкетнo проучванe сред потребителите на административни услуги в Министерство на образованието, младежта и науката за първото полугодие на 2011 г.

Сравнителни резултати от измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги за първо и второ полугодие на 2010 г.

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите, второ полугодие 2010 г.

Анкетно проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване на МОМН за периода януари-юни 2009 г.

Резултати от измерване удовлетвореността на потребителите, април - октомври 2008 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“