21. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 21. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

 

21. Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 5;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера

Информационни материали по Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“

Плакат

Дипляна


Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“

Списък на училищата с одобрени за финансиране проекти по Модул 2: „ИТ умения за бъдещето“ на националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ – 2021, одобрена с Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 27.07.2021 г.)

Платформа за кандидатстване: https://itumenia.mon.bg (публ. 04.06.2021 г.)

Училищата влизат с акаунта си от edu.mon.bg.


Ръководител: – Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected] 
Лица за контакт:
Лилия Тиркова - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected];
Полина Златарска - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]
Николай Кабадийски -специалист по ПМС 66 в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 665, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“