22. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 22. НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

 

22. Национална програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ съгласно приложение № 6

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“


Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: [email protected] 


Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на Българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ (публ. 02.04.2021 г.)

Декларация
Формуляр

Списък на класираните за финансиране училища по модул А (публ. 03.09.2021 г.)

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 10.05.2021 г. вкл. в регионалните управления на образованието.

Лица за контакт:
Радостина Николова - държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 743, е-mail: [email protected]
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“