Испански език

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » Испански език

Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити, август 2020 г. (публ. 28.08.2020 г.)

 

Испански език, 28 август 2020 г.

Държавни зрелостни изпити, юни 2020 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, 02 юни и 04 юни 2020 г.

Испански език, 02 юни 2020 г.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит, 03 юни 2020 г.

Испански език, 03 юни 2020 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2019 г.

Испански език, 29 май 2019 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2019 г.


Държавен зрелостен изпит

Испански език, 23 май 2019 г.

 

 

 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2020 г.

         
август-септември 2020 г.            
май-юни 2019 г.            
август-септември 2019 г.            
май-юни 2018 г.        
август-септември 2018 г.          
май-юни 2017 г.        
август-септември 2017 г.          
май-юни 2016 г.        
август-септември 2016 г.          

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г. 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

           
август-септември 2015 г.            
май-юни 2014 г.            
август-септември 2014 г.            
май-юни 2013 г.            
август-септември 2013 г.            
май-юни 2012 г.            
август-септември 2012 г.            
май-юни 2011 г.            
август-септември 2011 г.            
май-юни 2010 г.            
август-септември 2010 г.            
май-юни 2009 г.            
август-септември 2009 г.            
май-юни 2008 г.            
август-септември 2008 г.            
пробна 2007 г.            

примерни изпитни
материали 2007 г.

           

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2015 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, май 2015 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, август-септември 2015 г.

=============================================

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, май 2014 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, май 2014

=======================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 23 май 2013 г.

===========================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2012 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 23 май 2012 г.

ДЗИ по желание - май 2012 г.

 31 август 2012 г.

====================================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2011 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 19 май 2011г.

ДЗИ по желание - май 2011 г.

септември 2011 г.

======================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 17 май 2010 г.

ДЗИ по желание - май 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор - септември 2010 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2009 г.

Задължителен ДЗИ по избор - май 2009 г.

ДЗИ по желание - май 2009 г.

Задължителен ДЗИ по избор - септември 2009 г.

ДЗИ по желание - септември 2009 г.

========================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2008 г.

Задължителен ДЗИ по избор - май 2008 г.

ДЗИ по желание - май 2008 г.

Задължителен ДЗИ по избор (по желание) - септември 2008 г.

======================================================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОБНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2007 г.

Изпитни варианти и отговори

========================

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- примерни за 2007 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- примерни за 2007 г.

 Изпитни варианти и отговори

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“