История и цивилизация

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » История и цивилизация

Държавни зрелостни изпити

История и цивилизация, 28 август 2020 г.

История и цивилизация, 04 юни 2020 г.

История и цивилизация, 03 юни 2020 г.

История и цивилизация, 29 август 2019 г.

История и цивилизация, 31 май 2019 г.

История и цивилизация, 23 май 2019 г.

История и цивилизация, 29 август 2018 г.

История, 1 юни 2018 г.

История и цивилизация, 23 май 2018 г.

 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2020 г.

           
август-септември 2020 г.            
май-юни 2019 г.            
август-септември 2019 г.            
май-юни 2018 г.            
август-септември 2018 г.            
май-юни 2017 г.            
август-септември 2017 г.            
май-юни 2016 г.            
август-септември 2016 г.            

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г. 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

           
август-септември 2015 г.            
май-юни 2014 г.            
август-септември 2014 г.            
май-юни 2013 г.            
август-септември 2013 г.            
май-юни 2012 г.            
август-септември 2012 г.            
май-юни 2011 г.            
август-септември 2011 г.            
май-юни 2010 г.            
август-септември 2010 г.            
май-юни 2009 г.            
август-септември 2009 г.            
май-юни 2008 г.            
август-септември 2008 г.            
пробна 2007 г.            

примерни изпитни
материали 2007 г.

           
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“