проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Начало » Министерство » Политически кабинет » проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проф. Генка Петрова-Ташкова е доктор на фармацевтичните науки и преподавател в катедра "Организация и икономика на фармацията" в Медицински университет (МУ) – София. Била е два мандата заместник-ректор на университета по научната дейност и ръководител на катедрата, а преди това - национален консултант по организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика към Министерството на здравеопазването.

Проф. Петрова е създател на преподаването по фармакоикономика в България и Сърбия. Тя е гост-лектор в редица чуждестранни висши учебни заведения – в Института по бизнес управление на университета в Нант, Франция, в Белградския университет, Сърбия, в университетите в Сараево и Баня Лука, Босна и Херцеговина, в университета „Карол Давила“ в Букурещ.

Научните разработки на проф. Генка Петрова са в областта на икономическите аспекти на фармацията, лекарствената политика, фармакоикономиката и здравната икономика. Тя има над 400 публикации в реферирани и индексирани списания. Издала е 15 монографии и учебници, четири от тях – международни. Била е научен ръководител на 16 защитили докторанти.

Участвала е и е ръководила множество национални и международни научни проекти, финансирани по програмите PHARE, TACIS, EAR, ERASMUS+, Horizon 2020, COST.

Проф. Петрова има две висши образования: по фармация от Висшия медицински институт (днес МУ) в София и по икономика и организация на труда от Висшия икономически институт (днес Университет за национално и световно стопанство) в София.

Тя е член на множество международни и национални научни организации. Шест години е била президент за Централна и Източна Европа на Международната организация по фармакоикономика и има награда за изключителен принос към развитието на организацията.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“