Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2020 г.

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2020 г.


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)


Годишен отчет на МОН за 2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.12.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 30.11.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 30.11.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)


Месечен отчет на МОН към 30.11.2020 г. (публ. 30.03.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.11.2020 г. (публ. 29.01.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.11.2020 г. (публ. 29.01.2021 г.) 


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 31.10.2020 г. (публ. 22.12.2020 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 31.10.2020 г. (публ. 22.12.2020 г.)


Отчет на МОН към м. 10.2020 г.  (публ. 22.12.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.10.2020 г. (публ. 22.12.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.10.2020 г. (публ. 22.12.2020 г.)


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 към 31.08.2020 г. и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 30.09.2020 г. (публ. 27.11.2020 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 13.03. – 30.09.2020 г. (публ. 27.11.2020 г.)


Тримесечен отчет на МОН към 30.09.2020 г.  (публ. 27.11.2020 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2020 г. (публ. 18.11.2020 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2020 г. (публ. 18.11.2020 г.)

Месечен отчет на МОН към 30.09.2020 г. (публ. 27.11.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2020 г. (публ. 18.11.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.09.2020 г. (публ. 18.11.2020 г.)


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 към 31.08.2020 г. (публ. 14.10.2020 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 за периода 13.03. – 31.08.2020 г. (публ. 14.10.2020 г.)


Месечни отчети на МОН към 31.08.2020 г. (публ. 14.10.2020 г.)

Mесечни отчети на ДВУ към 31.08.2020 г. (публ. 14.10.2020 г.)

Mесечни отчети на БАН към 31.08.2020 г. (публ. 14.10.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.07.2020 г. (публ. 11.09.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2020 г.  (публ. 11.09.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.07.2020 г.  (публ. 11.09.2020 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2020 г.  (публ. 12.08.2020 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2020 г. (публ. 13.08.2020 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2020 г. (публ. 13.08.2020 г.)

Месечни отчети на МОН за месец юни 2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 към 30.04.2020 г. (публ. 22.05.2020 г.)


Месечни отчети на МОН за месец май 2020 г. (публ. 13.07.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2020 г. (публ. 13.07.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.05.2020 г. (публ. 13.07.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.04.2020 г. (публ. 16.06.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2020 г. (публ. 16.06.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.04.2020 г. (публ. 16.06.2020 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 31.03.2020 г.  (публ. 18.05.2020 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2020 г. (публ. 18.05.2020 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2020 г. (публ. 18.05.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.03.2020 г. (публ. 23.04.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2020 г. (публ. 05.05.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.03.2020 г. (публ. 05.05.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Mесечни отчети на ДВУ към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Mесечни отчети на БАН  към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.01.2020 г.  (публ. 10.03.2020 г.) 

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2020 г.  (публ. 09.03.2020 г.) 

Месечни отчети на БАН към 31.01.2020 г. (публ. 09.03.2020 г.) 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“