Покана за предложения за членове в ИС на Фонд НИ

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Покана за предложения за членове в ИС на Фонд НИ

Покана

(публ. 03.06.2021 г.)

Поради изтичане мандата на сега действащия изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и до други заинтересовани научни организации, както и до всички хабилитирани учени да изпращат предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за номиниране на представители от научната общност за членове в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“. Предложенията следва да са съобразени с изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/08_2020/%D0%9F%D0%A0_2016_22052020.pdf.

Предложенията могат да се подават в срок до 05.07.2021 г.  както на електронен адрес: [email protected], така и в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“