Курсове за придобиване на компетентности

Начало » Общо образование » Обучение на лица над 16 г. » Курсове за придобиване на компетентности

Курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование

(публикувано 07.07.2021 г.)

Учебен план за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от класове от прогимназиалния етап на основното образование

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни в курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиален етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със Заповед № РД09-5572/31.10.2017 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“