Електронни административни услуги

Начало » Административно обслужване » Електронни административни услуги

Административните услуги, предоставяни от Министерството на образованието и науката, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица, притежаващи валидно удостоверение за електронен подпис, които могат да заявяват извършването на услугата (с приложени сканирани изображения на необходимите документи).

Електронните административни услуги могат да се заявят на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi?supplierId=81

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“