Фонд „Научни изследвания“

Начало » Наука » Фонд „Научни изследвания“

https://www.fni.bg/

Годишен доклад на Комисията за наблюдение и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката за 2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021“ (публ. 30.09.2021 г.) (публ. 30.09.2021 г.)
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 09.11.2021 г.


ФНИ набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии и отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“