Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2020 г.

Начало » Наука » Политики и инициативи » Национални научни програми » Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2020 г.


Решение № 900 от 7 декември 2020 година за одобряване на актуализирани национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2020 г., и Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г.  (публ. 19.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 866 от 26 ноември 2020 година за одобряване на национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ (публ. 11.03.2021 г.) - https://nnp-ir.bg/

РЕШЕНИЕ № 557 от 6 август 2020 година за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ (публ. 02.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 262 от 21 април 2020 година за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ (публ. 04.05.2020 г.)
за повече информация, посетете следният линк -  https://ncth.bg/projects/539-nat

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“