НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

 

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 

(публ. 11.08.2021 г.)

Информация относно реда и условията за изпълнение на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

(публ. 18.08.2021 г.)

Декларация за участие в дейностите по НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ и информирано съгласие

(публ. 18.08.2021 г.)

Лица за контакти:

Иванка Стоянова, главен експерт – [email protected]
Венцеслава Григорова, главен експерт – [email protected]
Ремдие Ибрям, главен експерт – [email protected]
Жасмина Александрова, главен експерт – [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“