Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП)
за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година (публ. 16.09.2021 г.)

 Учебен предмет

 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ООП) 

 

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП) 

 

Примерни задачи
към УИП за ДЗИ

 УИП за ДЗИ   Примерни задачи
към УИП за ДЗИ 
УИП за ДЗИ 
Български език   
Чужд език (АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, ИтЕ, РЕ – на съответните нива)    

 

Английски език        

Френски език 

     
Немски език       
Испански език       
Италиански език       
Руски език       
Математика   
Информатика       
Информационни технологии   
История и цивилизации   
География и икономика   
Философия   
Биология и здравно образование   
Физика и астрономия   
Химия и опазване на околната среда  
Музика       
Изобразително изкуство       
Предприемачество       

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“