НП „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Начало » Висше образование » Национални програми » НП „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

 

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“,
приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)

Покана за набиране на обучители по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публ. 10.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“