академик Константин Хаджииванов

Начало » Министерство » Политически кабинет » академик Константин Хаджииванов

чл. кор. проф. д.х.н. Константин Хаджиивановакадемик Константин Хаджииванов

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Заместник-министър Константин Хаджииванов е академик на Българската академия на науките, съветник на председателя на БАН и до януари 2021 г. заместник-председател на Академията.

Константин Хаджииванов е професор в Института по обща и неорганична химия на БАН. В периода 2004-2012 г. е негов директор. Председател е на Управителния съвет на Центъра за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“.

Научната квалификация на академик Хаджииванов е в областите неорганична химия, химична кинетика и катализ, аналитична химия. Неговите научни трудове, отразени в Scopus/WoS, са 206, има над 12 500 цитирания.

Заместник-министър Хаджииванов е носител на наградата „Питагор“ два пъти - за цялостен принос в науката през 2020 г. и за утвърден учен в областта на природните науки и математиката през 2009 г. Отличен е също от Съюза на учените в България за високи постижения в областта на природните науки, както и с почетен знак “Марин Дринов” на лента. Член е на Academia Europaea.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“