725 Медицинска диагностика и лечебни технологии

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 725 Медицинска диагностика и лечебни технологии

7250101 Очна оптика  от професия код 725010 „Техник по очна оптика“ (публ. 18.10.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“