813 Спорт

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 813 Спорт

 

8130101 Спортно-туристическа дейност от професия код 813010 „Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност“ (публ. 18.10.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“