Изпитни материали за ДЗИ - 2011 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2011 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2011 г.

Задължителен ДЗИ - Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор - 19 май 2011г.

ДЗИ по желание - май 2011 г.

Задължителен ДЗИ по избор -  септември 2011 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“