Конкурс за преподавател по история, Украйна

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за преподавател по история, Украйна

Конкурс за преподавател по история на българския народ в Болградската гиманзия "Г.С.Раковски", гр. Болгард, Одеска област, Украйна за учебната 2015/2016 година

Срок до 20 юли 2015 г. включително кандидатите представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“