Девето издание на изложение „Висше образование в Европа“

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Девето издание на изложение „Висше образование в Европа“

ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА“, 10 октомври 2015 г., Сингапур

Деветото издание на ежегодното изложение „Висше образование в Европа“, което ще се проведе на 10 октомври 2015 г. в Сингапур е авторитетно събитие, където родители, учители и ученици могат да получат информация за обучение в различни европейски страни.

Събитието има две основни направления:

  • Изложение на участващите страни, на което ще се представят рекламни материали;
  • Поредица от семинари, на които говорители от всички участващи държави ще представят информация за висшите училища или за политиката във висшето образование в съответната страната.

В изложението тази година участие ще вземат следните държави и техните агенции за насърчаване на образованието: Финландия, Франция, Дания, Ирландия, Италия, Швеция, Холандия, Германия, Великобритания, Полша и Швеция. Две френски бизнес училища също ще вземат участие под егидата на Европейската търговска камара.

Повече информация може да се намери на www.studyineurope.sg 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“