Сътрудничество между български университети и Института "Пастьор", Франция

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Сътрудничество между български университети и Института "Пастьор", Франция

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СТУДЕНТСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ И ИНСТИТУТА „ПАСТЬОР”, В ПАРИЖ

Институтът „Пастьор” е френска частна, нетърговска и научна фондация, посветена на изследвания в областта на биологията, бактериологията, вирусологията, имунологията и молекулярната биология. В продължение на повече от столетие Институтът „Пастьор” се налага като един от водещите фактори в борбата с инфекциозните, паразитните и имунните заболявания и като световен център за разработка на медикаменти и провеждане на биомедицински изследвания.

Институтът предлага различни възможности за български студенти и докторанти да се включат в учебни програми, стажове, квалификации, докторантури и др. Курсовете се провеждат изцяло на английски език, предвид участието на студенти от цял свят. Съществуват и варианти за отпускане на частични или пълни стипендии, както и на трудово възнаграждение, когато се касае за докторантура.

Повече информация относно условията за участие може да се намери на:

Programme pre-doctoral Amgen:
http://www.pasteur.fr/en/teaching/student-internships/amgen-scholars-program

електронна поща: amgenscholars(@pasteur.fr    

Doctorat International PPU:
http://www.pasteur.fr/en/teaching/doctoral-programs/pasteur-paris-university-international-doctoral-program

електронна поща: [email protected]еur.fr

Cours de I'lnstitut Pasteur – Paris:
http://www.pasteur.fr/en/international/international-network-courses/international-courses/all-institut-pasteur-international-network-courses

електронна поща: [email protected]еur.fr

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“