Профил на купувача

Начало » Профил на купувача

ПОВТОРНА ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Поканата е публикувана на 27 юни 2019 г. Срок за подаване до 17:30 на петия работен ден, считано от датата на публикуването на поканата.


ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Поканата е публикувана на 10 юни 2019 г. Срок за подаване до 17:30 на десетия работен ден, считано от датата на публикуването на поканата.Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

Вътрешни правила

Предварителен контрол на АОП

Предварителни обявления

Процедури по ЗОП

Публични покани

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Становища на АОП

Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документациите

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“