523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

 

ДОС за придобиването на квалификация по професия

523010 Техник по комуникационни системи от област на образование "Техника" (публ. 02.06.2021 г.)

523030 Техник на електронна техника (публикувано 19.09.2019 г.)

523040 Монтьор на електронна техника (публикувано 23.06.2020 г., акт. 14.10.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“