Стипендии от Швейцария

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Стипендии от Швейцария

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТУРИ, ПОСТДОКТОРАНТУРИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 Г.

Стипендиите са за следните категории кандидати:

  • Докторски стипендии в един от десетте швейцарски обществени университета, двата федерални технологични института, в обществени и изследователски институти;
  • Постдокторантури - на висококвалифицирани изследователи от всички академични области;
  • Научни изследвания - на висококвалифицирани учени, завършили магистърска степен от всички академични области, както и млади лекари;
  • Изкуство – на висококвалифицирани млади хора на изкуството от всички негови сфери на ниво магистър или научно изследване.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. Документите на одобрените кандидати след това ще бъдат предоставени на швейцарската Федерална комисия за стипендии за чужденци за окончателно решение.

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Фондацията (www.cmfnd.org), както и на швейцарската Федерална комисия за стипендии (www.sbf.admin.ch).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“