Учебни планове и програми по професионална подготовка 2004-2013 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка 2004-2013 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2013 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2012 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2011 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2010 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2009 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2008 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2007 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2006 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2005 г.

Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2004 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“