Добри практики срещу преждевременно напускане на училище

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи » Добри практики срещу преждевременно напускане на училище

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище

Взаимодействие между заинтересованите страни

Информиране на заинтересованите страни

Ролята на стратегическото планиране

Система за ранно предупреждение

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“