Отчети на търговски дружества

Начало » Делегирани бюджети » Отчети на търговски дружества

Обобщена справка за размера на съвкупната нетна ескпозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към Министерство на образованието и науката

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“