Изложение, Малайзия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Изложение, Малайзия

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КУАЛА ЛУМПУР, МАЛАЙЗИЯ, В ПЕРИОДА 12-13 МАРТ 2016 г.

Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия  „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“. Поканени са институции за висше образование и висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на това събитие, което ще запознае потенциалните студенти в Малайзия с възможностите за обучение в ЕС. Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Всяка от страните членки ще получи по един национален щанд,  останалите щандове ще бъдат разпределени на базата на подадените заявления от висшите училища и образователните институции при спазване на квотен принцип.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища: 24 ноември 2015 г.

Повече информация за условията за участие, както и формуляри за кандидатстване са налични на следния интернет адрес: www.ehef.asia/info-for-exhibitors.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“