ДОМИНО

Начало » Документация » Програми и проекти » ДОМИНО

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

  • Споразумение за тематичен фонд за дуално обучение между Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) на Швейцарската Конфедерация и дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ към Министерски съвет на Република България, като национално координационно звено (НКЗ), и Министерството на образованието и науката на Република България, и Министерството на труда и социалната политика на Република България, и Министерство на икономиката на Република България
  • THEMATIC FUND AGREEMENT between the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) of the Swiss Confederation and the Monitoring of EU Funds Directorate of the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria, as the National Coordination Unit (NCU) and the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria, and the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria, and Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria

Образци на документи и договори

Новини

Професии за 2016/2017 учебна година

Училища, в които ще започне пилотно въвеждане на дуално образование през учебната 2015/2016 година

Екип за управление на проекта

Контакти

SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE PROJECT SWISS SUPPORT FOR THE INTRODUCTION

OF DUAL-TRACK PRINCIPLES IN THE BULGARIAN VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM

2А, Knyaz Dondoukov blvd. room 520, Sofia 1000, Bulgaria

[email protected] | (+359 2) 9217 520   •  [email protected] | (+359 2) 9217 791  •  [email protected] | (+359 2) 9217 614

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“