Обществено онлайн проучване

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Обществено онлайн проучване

ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПУБЛИКУВАНА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Във връзка с прегледа на програмата на Европейския съюз за Модернизиране на висшето образование, публикувана през 2011 година Европейската комисия започна онлайн консултация за събиране на мненията на заинтересованите страни относно настоящата ситуация в системите за висше образование в Европа, както и относно приоритетите за промяна. Конкретно въпросникът се фокусира върху:

  1. настоящите силни и слаби страни на висшето образование в Европейския съюз;
  2. приоритетните области, върху които следва да се насочи вниманието на отговарящите за висшето образование;
  3. предложения за действия на Европейския съюз в подкрепа на усилията за подобряване на висшето образование.

Общественото онлайн проучване е отворено до 29 февруари 2016 г. и е достъпно на http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата Европейската комисия един месец след приключване на проучването.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“