10 МОлимпиада

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » 10 МОлимпиада

ДЕСЕТА МАТЕМАТИЧЕСКА ОЛИМПИАДА ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА СТУДЕНТИ В ПЕРИОДА 1-6 МАРТ 2016 г.

В периода 1-6 март 2016 г. в гр. Протарас, Република Кипър, ще се проведе Десетата математическа олимпиада за Югоизточна Европа за студенти. Участниците се очаква да пристигнат на 1 март 2016 г. и да си заминат на 6 март 2016 г., както и да покрият всички свои разходи, в т. ч. за транспорт, хотелско настаняване, храна и дневни.

Всички специфични условия, както и възможности за получаване на частично финансиране на разходите по участието, са публикувани на посочения от организаторите интернет адрес  www.massee-org.eu.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“