Среща EADTU

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Среща EADTU

Четвърта среща на високо ниво на Европейската асоциация на университетите, предлагащи дистанционно обучение (EADTU), на 15 април 2016 г. в Брюксел

На 15 април 2016 г. Европейската асоциация на университетите, предлагащи дистанционно обучение (EADTU) организира в Брюксел своята четвърта среща на високо ниво на тема "Укрепване на европейското висше образование; Възможности и влияние на новите начини на преподаване". За участие в срещата са поканени служители на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, членове на националните делегации на ЕС, университетски мрежи и други заинтересовани страни (предприятия, социални партньори).

На форума ще се дискутира системният подход за прилагане на нови методи на преподаване и учене и как това ще промени пейзажа на европейското висше образование. Специално внимание в тази среща на високо ниво ще бъде отделено на гъвкавите форми на обучение и бежанската криза, както и на кратките програми и студентските учебни планове (Student Learning Plans SLPs).

Ще бъде подготвен и подписан Меморандум за разбирателство за SLPs между Европейската асоциация на университетите, предлагащи дистанционно обучение.

Събитието ще се проведе в: Dutch House of Provinces, 59-61 Rue де Trèves, B-1040 Brussels.

Регистрацията е отворена от 1 април 2016 г. Местата са ограничени.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“