Достъп до информация

Начало » Достъп до информация

С лице към хоратаВ Министерството на образованието и науката има определена зала за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация.

Заявленията за достъп до обществена информация се подават в приемната всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2А приемна, партер - „Запад”

 


Формуляри и образци на заявления


Лица за контакт

Славка Янчева – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 638
e-mail: s.goranova@mon.bg

Ралица Пастармаджиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”,
тел.: (02) 9217 651
e-mail: [email protected]


Отчет за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2020 г. (публ. 19.02.2021 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2019 г. (публ. 14.02.2020 г.)

ОТЧЕТ за работата на МОН по Закона за достъп до обществена информация за 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“