Обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge

Начало » Наука » Архив » Архив "Дигитални научни библиотеки" » Обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

представя

Национални абонаменти за достъп до научна информация в полза на  изследователския и образователен процес

В периода 27-29 март 2012 г. Министерството на образованието и науката в партньорство с образователни и научни институции и с подкрепата на издателствата Елзевир и Томсън Ройтерс организира обучителни сесии за работа в платформите с научни публикации ScienceDirect, SCOPUS и Web of Knowledge. Форумът има за цел:

  • да информира студенти, докторанти и учени за възможностите на националните абонаменти;
  • да демонстрира новите характеристики на базите данни с научна информация;
  • да анонсира възможностите на новите инструменти за анализ на научната продукция в полза на ръководителите на научни организации в процеса на вземане на решения и за оценка на научната дейност.

Обща информация и кратко ръководство за ползване на базите данни може да изтеглите като изберете съответната платформа от списъка по-долу:

Презентации от обученията:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“